Wdrożenie systemu WMS Pinquark wraz z AI w magazynie H2 Dystrybucja

Czas wdrożenia:
3 miesięcy
Dostawca rozwiązań: Meritus Systemy Informatyczne

Problemem, który został rozwiązany przy użyciu sztucznej inteligencji w wdrożeniu systemu WMS Pinquark w magazynie H2 Dystrybucja, jest optymalizacja procesów związanych z przygotowywaniem zamówień. Przed implementacją systemu, firma miała trudności z maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej, redukcją ilości niewykorzystanych miejsc składowania oraz optymalizacją czasu potrzebnego na lokowanie produktów na magazynie. Ponadto, organizacja pracy w firmie nie była wystarczająco efektywna, a pracownicy musieli ustalać trasy kompletacji zamówień z wyprzedzeniem, co generowało puste przebiegi i trudności w rozwiązaniu problemu wędrującego komiwojażera (Traveling Salesman Problem, TSP).

Dzięki zaawansowanym algorytmom i sztucznej inteligencji, system WMS Pinquark analizuje stale zbierane i aktualizowane dane, oblicza optymalne trasy kompletacji zamówień i proponuje je w czasie rzeczywistym. Algorytmy uwzględniają wiele zmiennych, takich jak aktualne położenie magazyniera, miejsce kompletacji oraz lokalizacje, w których przechowywane są poszczególne towary. Dzięki temu pracownicy nie muszą już wcześniej planować tras, a system minimalizuje liczbę pustych przebiegów magazynierów i operatorów wózków widłowych. Dodatkowo, rozwiązuje również problem wędrującego komiwojażera, co przyczynia się do bardziej efektywnego procesu przygotowywania zamówień.

W rezultacie wdrożenie sztucznej inteligencji w magazynie H2 Dystrybucja pozwoliło na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, redukcję niewykorzystanych miejsc składowania, optymalizację czasu potrzebnego na lokowanie towarów oraz zwiększenie ogólnej efektywności procesów związanych z przygotowywaniem zamówień.

Rozwiązanie AI w ramach WMS Pinquark jest zaawansowanym systemem zarządzania magazynem, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów związanych z przygotowywaniem zamówień. WMS (Warehouse Management System) Pinquark to platforma, która integruje różne funkcje magazynowe, takie jak zarządzanie stanami magazynowymi, kompletacja zamówień, optymalizacja tras, monitorowanie ruchu towarów itp. System ten opiera się na zaawansowanych algorytmach i technologiach AI, które umożliwiają analizę danych, generowanie optymalnych rozwiązań i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Rozwój i wdrażanie rozwiązania AI w ramach WMS Pinquark wymaga kilku etapów. Oto ogólne kroki tego procesu:

  1. Analiza i zrozumienie potrzeb biznesowych: Na początku należy dokładnie zrozumieć specyfikę działalności firmy oraz jej wyzwania związane z zarządzaniem magazynem. W tym etapie przeprowadza się analizę procesów magazynowych, identyfikuje problemy, które można rozwiązać za pomocą sztucznej inteligencji oraz określa cele, które ma osiągnąć system WMS Pinquark.
  2. Projektowanie rozwiązania: Na podstawie zebranych informacji projektuje się architekturę i funkcjonalności systemu. Określa się, jakie dane będą zbierane i analizowane, jakie strategie zostaną wykorzystane, jakie będą wymagania dotyczące infrastruktury IT i integracji z innymi systemami.
  3. Implementacja systemu: Po zaprojektowaniu rozwiązania przystępuje się do jego implementacji. Wdrażane są również funkcje związane z analizą danych, optymalizacją tras, monitorowaniem ruchu towarów i generowaniem rekomendacji.
  4. Testowanie i optymalizacja: Po zakończeniu implementacji system przechodzi przez proces testowania, aby sprawdzić jego funkcjonalność, wydajność i dokładność. W tej fazie można wprowadzać poprawki, optymalizować algorytmy i dostosowywać system do konkretnych potrzeb i wymagań.
  5. Wdrożenie i szkolenie: Po zakończeniu testów system jest wdrażany w środowisku produkcyjnym. Pracownicy magazynu otrzymują odpowiednie szkolenia dotyczące korzystania z systemu WMS Pinquark i wykorzystywania funkcji AI. W tym etapie ważne jest zapewnienie wsparcia technicznego i ciągłego monitorowania systemu.
  6. Monitorowanie i doskonalenie: Po wdrożeniu systemu konieczne jest monitorowanie jego działania, analiza wyników oraz ciągłe doskonalenie. Szczególnie istotne jest zbieranie danych dotyczących procesów magazynowych i wykorzystywania ich do ulepszania algorytmów i modeli sztucznej inteligencji.

Wdrażanie rozwiązania AI w ramach WMS Pinquark jest procesem kompleksowym. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb biznesowych i dostosowanie systemu do konkretnych wymagań, co przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych i poprawy efektywności działania firmy.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

3 months

Broszura