Czym jest gospodarka cyfrowa?

Każdy z nas współtworzy gospodarkę cyfrową. Możemy próbować zacierać swój ślad cyfrowy, ale używając na co dzień wielu urządzeń z dostępem do Internetu zdradzamy nasze powtarzalne zachowania czy reakcje. Gospodarka cyfrowa powstała i rozwija się dzięki nowym technologiom, zmieniając nawyki konsumentów. Przyzwyczajenie do udogodnień powodujących skrócenie i ułatwienie wielu procedur na stałe przemodelowały wiele branż i obszarów życia człowieka. O gospodarce cyfrowej opowiada doktorantka SGH, Sylwia Stefaniak na podstawie scenariusza dr Krystyny Polańskiej, SGH.

Czym jest AI?

Marzenie ludzkości o stworzeniu istoty człekopodobnej, która miałaby służyć człowiekowi jest niemal tak stare jak ludzkość. Wystarczy wspomnieć starogreckiego Talosa, stworzonego w XVI wieku Golema czy dziewiętnastowiecznego Frankensteina. Także współcześnie celem stworzenia sztucznej inteligencji, która potrafiłaby sposobem myślenia i działania naśladować człowieka, a nawet go prześcignąć jest jej praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Sztuczna inteligencja może jednak być także zagrożeniem… O sztucznej inteligencji opowiada doktorantka SGH, Martyna Fira na podstawie scenariusza dr Anny Anetty Janowskiej, SGH.

Co to jest czwarta rewolucja przemysłowa?

Przemysł 4.0. definiuje się jako połączenie ludzi z rzeczywistym światem maszyn i wirtualnym światem Internetu. Zachodzi między nimi nieustanna wymiana informacji w czasie procesów produkcji. Stymuluje to wydajność, ale przede wszystkim pozwala na produkcję zindywidualizowanych wyrobów i krótkich serii. Czwarta rewolucja przemysłowa jest źródłem wielu pozytywnych cech, ale wiąże się z nią również sporo wyzwań. O przemyśle 4.0 opowiada studentka SGH, Irina Petrosyan na podstawie scenariusza dr Anny Anetty Janowskiej, SGH.

Dane. Nowa waluta gospodarki?

Jak uchwycić przełożenie rewolucji cyfrowej na procesy produkcyjne? Technologie teleinformatyczne stały się technologiami powszechnego zastosowania i zaczęły zmieniać zarówno procesy wytwórcze w przedsiębiorstwach, jak i sposoby spędzania wolnego czasu. Mechanizacja procesów produkcyjnych wiąże się zaś z dużym wzrostem produktywności gospodarek. Do tego niektóre problemy optymalizacyjne może rozwiązać gotowy program, na przykład algorytm sztucznej inteligencji, z minimalnym jedynie wkładem człowieka. Czy jednak pełna automatyzacja faktycznie stanowi przyszłość gospodarek ery cyfrowej? O mechanizmach gospodarki cyfrowej opowiada dr hab. Jakub Growiec, SGH.

Międzynarodowe przenoszenie usług biznesowych

Część usług biznesowych jest świadczonych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Ma to bardzo konkretne reperkusje. Usługi takie mogą być wykonywane z dowolnej lokalizacji, a więc mogą zostać przeniesione także za granice kraju. Jaki ma to wpływ na gospodarki krajów macierzystych i goszczących oraz kształtowanie tzw. rynku pracownika? A przede wszystkim jakie są perspektywy przenoszenia usług biznesowych do Polski? O offshoringu opowiada doktorantka SGH, Anna Zdyb na podstawie scenariusza dr. Radosława Malika, SGH.

Co utrudnia wdrażanie innowacji?

Mimo rozwoju technologii, samochody na naszych ulicach ciągle jeszcze same nie jeżdżą. I pewnie jeszcze długo nie będą same jeździły, choć rozpowszechnienie pojazdów autonomicznych przyniosłoby wiele korzyści. Mówimy na przykład o zwiększonym bezpieczeństwie, lepszej płynności ruchu, mniejszym zanieczyszczeniu środowiska. Dlaczego wiec to takie trudne? Są trzy niedoceniane bariery we wdrażaniu innowacji… O barierach we wdrażaniu innowacji opowiada doktorantka SGH, Katarzyna Rybkowska na podstawie scenariusza dr. Radosława Malika, SGH.

webinaria zorganizowane w ramach ai4mśp