Wdrażanie nowych technologii w mśp

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, które miało na celu zweryfikowanie poziomu gotowości do wdrażania nowych technologii cyfrowych (np. sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, technologie chmurowe, big data, metaverse, AR/VR) w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wdrażanie nowych technologii w spółkach skarbu państwa

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, które miało na celu zweryfikowanie poziomu gotowości do wdrażania nowych technologii cyfrowych (np. sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, technologie chmurowe, big data, metaverse, AR/VR) w polskich Spółkach Skarbu Państwa. Badanie miało charakter eksploracyjny i w dużej mierze wypełnia lukę na temat wiedzy o stanie wdrażania nowych technologii cyfrowych w tej grupie rynkowej.

Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw rynku energii elektrycznej 

Sektor energii elektrycznej jest sektorem o krytycznym znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa i gospodarki. Dlatego też zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym dla KPRM „Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw rynku energii elektrycznej w Polsce”.

Otwarte dane a sztuczna inteligencja

Przedstawiamy Państwu publikację będącą efektem prac w ramach Podgrupy ds. Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji. Prezentowane w raporcie zagadnienia wpisują się w trwającą obecnie debatę nad otwartymi danymi i ich rolą w dalszym rozwoju AI, a także szerokim spektrum wynikających z tego wyzwań i konsekwencji, zarówno o charakterze biznesowym, społecznym, jak i naukowym.

sztuczna inteligencja w sektorze finansowym 

Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji utworzyła kolejny raport związany z rekomendacjami wdrażania AI. Tym razem Podgrupa sektora finansowego opublikowała „Rekomendacje w zakresie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym”.

wdrażanie piaskownic regulacyjnych dla AI

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji. Tym razem nasi eksperci zebrali i opublikowali „Rekomendacje dot. wdrożenia piaskownic regulacyjnych dla sztucznej inteligencji w transporcie i mobilności”.