Usprawnienie przepływu komunikacji wewnątrz firmy z Intrabotem!

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: Emplocity S.A.

Głównym wyzwaniem z którymi mierzą się organizacje jest zagwarantowanie, że informacje są przekazywane we właściwym czasie i w odpowiedni sposób, tak aby dotarły do wszystkich zainteresowanych jednostek, począwszy od pojedynczego pracownika, poprzez zespół, dział, aż do poziomu całej organizacji. Brak skutecznej komunikacji może prowadzić do dezinformacji, nieporozumień i opóźnień w działaniu.

Komunikacja wewnętrzna wpływa na kulturę organizacyjną i tworzy podstawy dla odpowiedniego środowiska pracy. Skuteczna komunikacja może wspierać wartości organizacji, zaś zła komunikacja może prowadzić do niewłaściwego funkcjonowania i konfliktów.

Wraz z rosnącym zasobem informacji w organizacji, wyzwaniem jest zapewnienie pracownikom łatwego i szybkiego dostępu do wartościowej wiedzy. Z tym może się również wiązać ryzyko dużej powtarzalności (w kontekście zapytań pracowników).

Narzędziem Emplocity stworzonym z myślą o wsparciu komunikacji wewnątrz firmy jest Intrabot. Głównym zadaniem Intrabota jest wspieranie pracownika już od pierwszych chwil w nowym miejscu pracy. Z racji iż Intrabot jest rozwiązaniem modułowym, po zidentyfikowaniu indywidualnych potrzeb mogą zostać wdrożone następujące moduły:

Moduł pre-boardingu – Automatyzacja czynności kadrowo-administracyjnych, takich jak potwierdzenie warunków zatrudnienia czy ustalenie terminu i miejsca podpisania umowy. Możliwe jest również rozpoczęcie procesu wdrożenia nowego pracownika poprzez przekazanie mu większej ilości informacji o firmie oraz przygotowaniu go do pierwszego dnia pracy.

Moduł onboardingu – Wdrożenie nowego pracownika w strukturę organizacji bez udziału osób trzecich. Intrabot nie tylko dostarczy wartościową wiedzę, ale również sprawdzi jej przyswajalność poprzez krótkie testy. Wiedza to potęga, a w razie potrzeby, pracownik może powrócić do interesujących go informacji w dowolnym momencie. Dodatkowo, element szkoleniowy może być wykorzystywany podczas szkoleń okresowych.

Moduł newsów – Przekazywanie komunikatów firmowych i aktualności do wszystkich lub określonych grup pracowników

Moduł bazy wiedzy – udzielanie informacji na różnego rodzaju pytania zadawane przez pracowników.

Moduł zgłaszania usprawnień – przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usprawnień, problemów, pomysłów przez pracowników.

Moduł grywalizacji – Przyznawanie punktów za aktywny udział w życiu organizacji, które następnie mogą być wymienione na atrakcyjne nagrody.

Moduł kadrowy – Wygodne składanie odpowiednich wniosków o świadczenia, urlop, zapomoga, itp. bez angażowania personelu działu kadr.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura