Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU sp. z o.o.

Website: http://ibik.wsb-nlu.edu.pl/

Spółka celowa Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, oparta na 30-letnim know how uczelni w zakresie tworzenia innowacyjnego oprogramowania dla edukacji. Spółka jest dedykowana działalności innowacyjnej w zakresie projektowania i implementacji zaawansowanych systemów wspomagających zarządzanie, w szczególności w uczelniach i instytucjach edukacyjnych, audytów procesów oraz audytów informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, w szczególności AI oraz AR/VR

Produkt flagowy: Cloud Academy (http://clouda.pl/)  – innowacyjny, kompleksowy system zarządzania uczelniami i dowolnymi placówkami edukacyjnymi.

Kontakt