AI w module oceny prac systemu Cloud Academy

Czas wdrożenia:
2 miesięcy
Dostawca rozwiązań: Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU sp. z o.o.

Algorytmy AI zaimplementowane w platformie edukacyjnej systemu Cloud Academy są odpowiedzią na gwałtowny wzrost liczby studentów Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University. Zdarzają się przypadki, w których liczebność grup wykładowych przekracza kilkaset osób, co znacznie utrudnia prowadzącym weryfikację ich wiedzy w sposób inny niż testy, gdyż ocena kilkuset zadań, szczególnie tekstowych, jest często bardzo problematyczna lub niemożliwa. Ponadto częstą praktyką stosowaną przez studentów jest dzielenie się rozwiązaniami i/lub odpowiedziami oraz korzystanie z czatu GPT do wygenerowania rozwiązań.

 

 

Sztuczna inteligencja w CloudA służy wsparciu procesu oceny zadań i prac studentów.  Algorytmy AI, na podstawie rozwiązań wzorcowych mogą ocenić zadania, sugerując wykładowcy punktację każdego z nich, przy czym ostateczna decyzja zawsze jest podejmowana przez człowieka. AI można również użyć w odwrotny sposób – po dokonaniu oceny zadań przez wykładowcę może ona alternatywnie ocenić wszystkie zadania, co daje możliwość wychwycenia ewentualnych pomyłek w ocenie dokonanej przez prowadzącego. Ponadto AI umożliwia porównanie ze sobą wszystkich rozwiązań dowolnego zadania, dzięki czemu możliwe jest wykrycie plagiatu, co przy tradycyjnej ocenie dokonywanej ręcznie byłoby niemożliwe. Dodatkowo algorytmy pozwalają na sprawdzenie czy rozwiązanie zadania i/lub odpowiedź nie zostały wygenerowane za pomocą czatu GPT.

Wdrożenie AI jest podyktowane dbałością uczelni o wysoką jakość sprawdzania osiągnięć studentów, m.in. dzięki zapewnieniu w maksymalnym możliwym stopniu obiektywizmu tego procesu, m.in. poprzez wyeliminowanie błędów spowodowanym czynnikiem ludzkim. To zupełnie nowym wymiar walidacji efektów uczenia się.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

2 months

Broszura