Kilka słów o GPAI

GPAI (Global Partnership on Artificial Intelligence) to inicjatywa skupiająca wielu interesariuszy – czołowych ekspertów z dziedziny nauki, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych i rządów, których łączą wspólne wartości, mająca na celu wypełnienie luki między teorią a praktyką w zakresie sztucznej inteligencji (AI) poprzez wspieranie nowatorskich badań i działań stosowanych w zakresie priorytetów związanych z AI.

Naszym celem jest dostarczenie mechanizmu wymiany doświadczeń w zakresie multidyscyplinarnych badań i identyfikacji kluczowych zagadnień wśród praktyków AI, w celu ułatwienia międzynarodowej współpracy, ograniczenia powielania działań, funkcjonowania jako globalny punkt odniesienia do konkretnych zagadnień AI, a ostatecznie promowania zaufania i przyjęcia godnej zaufania AI.