Rozmowa może zostać przeprowadzona osobiście lub wirtualnie, w zależności od okoliczności. Tryb rozmowy zostanie określony przez operatora portalu i przekazany dostawcy rozwiązania przed rozmową.