SPMIND służy do sprawdzenia dojrzałości użytkownika jako dostawcy rozwiązań w ramach procesu zatwierdzania.