Tak, jeśli zostanie to uznane za konieczne, operator portalu skontaktuje się z dostawcą rozwiązania w celu przeprowadzenia rozmowy. Zazwyczaj następuje to po zarejestrowaniu przez dostawcę rozwiązania konta w portalu.