Wsparcie procesów rekrutacyjnych z Emplobotem!

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: Emplocity S.A.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku pracy rekruterzy muszą sprostać wielu wyzwaniom. Coraz więcej kandydatów aplikuje na to samo stanowisko, a co za tym idzie niektóre z czynności muszą być wykonywane dziesiątki, a nawet setki razy – a to wszystko tylko w kontekście jednego procesu rekrutacyjnego. Liczne rekrutacje w ramach pojedynczej organizacji sprawiają że znaczna część aktywności wykonywanych przez dział kadr jest powtarzalna, a co za tym idzie kosztowna i czasochłonna.

Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest czas odpowiedzi na aplikacje. W przypadku zbyt długiego czasu reakcji, wykwalifikowany kandydat może zdecydować się na propozycję innej, konkurencyjnej firmy, co przekreśla szanse na pozyskanie najlepszego kandydata z dostępnej puli talentów.

Ważną kwestią jest również wzbudzenie zainteresowania pracownika. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych nie tylko uatrakcyjni ofertę pracodawcy i sprawi że wyróżni się ona pośród innych ofert, ale również podkreśli nowoczesny charakter pracodawcy.

Rozwiązanie oparte na AI, które adresuje te wyzwania, będzie miało ogromny potencjał w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów oraz poprawie efektywności rekrutacji dla organizacji.

Odpowiedzią na wyżej wymienione wyzwania jest specjalistyczny chatbot wspierający procesy rekrutacyjne – Emplobot. Aby sprostać wyzwaniom branży i przyspieszyć proces aplikacji, Emplobot pozyskuje dane kandydata na drodze konwersacji, by w rezultacie stworzyć wirtualny profil kandydata, a następnie dopasować go do otwartych stanowisk, na które kandydat może aplikować bezpośrednio z okienka czatu. 

W przypadku rekrutacji na nieco bardziej wymagające stanowiska, Emplobot może również przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów, sprawdzając ich kwalifikacje i umiejętności z wykorzystaniem testów dostosowanych do potrzeb stanowiskowych.

Dzięki wbudowanemu modułowi Q&A, Emplobot może również odpowiadać na pytania kandydatów. Zapytany, odpowie na pytania na temat samego stanowiska, procesu rekrutacyjnego, jak również przekaże podstawowe informacje na temat firmy.

Dodatkowo, aby zapewnić dostęp do danych w obrębie jednego środowiska, Emplobot jest w stanie integrować się z wiodącymi na rynku systemami ATS, takimi jak eRecruiter, HRlink, SAP SuccessFactors, itp.

Przejmując część powtarzalnych czynności związanych z procesami rekrutacyjnymi (wywiad z kandydatem, sprawdzanie umiejętności, odpowiadanie na powtarzalne pytania, etc.), Emplobot odciąża pracowników działu kadr i generuje tym samym oszczędności finansowe.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura