Usprawniony dostęp do informacji z wykorzystaniem Wirtualnego Asystenta!

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: Emplocity S.A.

Kandydaci i Studenci często mają wiele pytań i potrzeb związanych z uczelnią, programami studiów, harmonogramami zajęć, rejestracją na kursy, zasadami egzaminów, terminami składania prac, itp. – lecz nie zawsze są w stanie w łatwy i szybki sposób dotrzeć do interesujących ich informacji.

Kolejnym z wyzwań, są również dobrze znane kolejki do dziekanatu, które często uniemożliwiają załatwienie spraw pomiędzy blokami zajęciowymi, poniekąd nakładając ograniczenia na studentów.

Wirtualny Asystent Emplocity optymalizuje komunikację w ramach uczelni, odpowiadając tym samym na potrzeby różnych grup użytkowników, dostosowując przekazywane informacje i styl komunikacji do ich specyfiki.

Z punktu widzenia Kandydata, zapewni:

  • Dostęp do kompletnych informacji o uczelni, zebranych w jednym miejscu i dostępnych od ręki
  • Wsparcie procesu rekrutacyjnego

Z punktu widzenia Studenta, zapewni:

  • Adresowanie spraw studenckich 24/7, bez konieczności wizyty w dziekanacie
  • Wsparcie administracyjne dla studentów zagranicznych
  • Składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń w formie cyfrowej

Z punktu widzenia Pracownika uczelni, zapewni:

  • Uzyskanie licencji na oprogramowanie
  • Wsparcie technologiczne (instalacja oprogramowania, konfiguracja urządzeń, zgłaszanie usterek)
  • Wsparcie administracyjne (fakturowanie, obsługa dokumentów)

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura