Spicy Mobile

Czas wdrożenia:
24 miesięcy
Dostawca rozwiązań: MIM Solutions

Dokładne oszacowanie prawdopodobieństwa kliknięcia w reklamę oraz prawdopodobieństwa konwersji w modelu RTB na danych z urządzeń mobilnych. Minimalizacja CPC (cost per click) w aukcjach first price.

Badania miały na celu dokładne oszacowanie prawdopodobieństwa kliknięcia w reklamy oraz prawdopodobieństwa konwersji w modelu RTB na urządzeniach mobilnych.

Dzięki analizie danych z urządzeń mobilnych, w tym preferencji użytkowników i historii interakcji z reklamami, opracowaliśmy model predykcyjny.

Efektywność tego rozwiązania pozwoliła na osiągnięcie wartości CPC o 3-krotnie niższej niż w standardowym algorytmie.

Kluczowym aspektem systemu było zminimalizowanie kosztów przy jednoczesnym maksymalizowaniu wyników reklamowych.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

24 months

Broszura