Smartkid

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: MIM Solutions

Blokowanie stron internetowych nieodpowiednich dla dzieci (pornografia, przemoc, patostreamy).

Aplikacje windows i android.

Stworzyliśmy system blokujący strony internetowe nieodpowiednie dla dzieci na platformach Windows i Android.

Wykorzystaliśmy do tego model oparty na technikach TF-IDF i SVC. Dane oznaczone przez zespół etykietujący, użyliśmy do opracowania modelu, który poprawnie sklasyfikował 88-92% stron.

System został wdrożony jako aplikacja na obie platformy.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura