Rossman

Czas wdrożenia:
18 miesięcy
Dostawca rozwiązań: MIM Solutions

Dobór zniżki ceny produktu per użytkownik.

Rozwiązanie polega na doborze zniżki ceny produktu dla każdego użytkownika. Wykorzystaliśmy prostą sieć neuronową, testowaliśmy również LightGBM i FFM.

Dane zawierają „paragony”, czyli informacje o cenach produktów i zastosowanych rabatach dla użytkowników.

Dodatkowo, analizowane są dzienne cenniki, promocje i dostępność produktu w 1,5 tysiącu sklepów.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

18 months

Broszura