PZU Zdrowie: 37% pacjentów skierowanych na telekonsultację z pomocą technologii opartej na sztucznej inteligencji

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: Infermedica

Kluczowe wyzwania dla PZU Zdrowie

  • Sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi medyczne w czasach niedoboru pracowników służby zdrowia i rosnących kosztów opieki.
  • Spełnienie oczekiwań pacjentów w zakresie wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej świadczonych w najbardziej efektywny czasowo sposób
  • Pomaganie pacjentom w uzyskaniu odpowiedniej opieki medycznej i zapobieganie niepotrzebnym wizytom u wielu specjalistów.
  • Wspieranie operatorów medycznych i niemedycznych call center w triage pacjentów i kierowaniu ich do odpowiedniej opieki.
  • Wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań zorientowanych na pacjenta, takich jak telemedycyna, bezpośredni czat z lekarzami, kiosk telemedyczny.

  • Pomoc operatorom call center w szybkiej i dokładnej selekcji i ocenie objawów pacjenta.
  • Zapobieganie niepotrzebnym wizytom poprzez rekomendowanie najbardziej odpowiednich usług zdrowotnych
  • Konwersja wizyt bezpośrednich na telekonsultacje
  • Szybkie wykrywanie przypadków medycznych wymagających pilnego działania
  • Standaryzacja procesu wywiadów triage

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura