Model NLP do analizy opinii klienta.

Czas wdrożenia:
4 miesięcy
Dostawca rozwiązań: Veturai Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna stworzona do zostawiania wskazówek i opinii na temat obsługi w restauracji.

Po zostawieniu napiwku można zostawić komentarz i wtedy silnik z modelem NLP ocenia w skali -1/1 czy komentarz jest pozytywny czy negatywny.

Jest to narzędzie, które informuje kierownika restauracji o jakości pracy kelnerów i obsługi klienta.

Technologia:
Korzystanie z wizji komputerowej:
Model NLP do analizy sentymentu ocen klienta

Urządzenia / elektronika:
Obsługa API na AWS lambda

Oprogramowanie:
Python, TensorFlow, AWS

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

4 months

Diagram rozwiązania

Broszura