Herodotus – asystent oparty o GPT stworzony do zarządzania zadaniami w projektach klienta

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: QuantUp

Idea powstania Herodotusa – wirtualnego asystenta wzięła się stąd, iż zauważyliśmy dwa wyzwania, które były ze sobą powiązane.
Z jednej strony ogrom powtarzalnych zadań, które nasi pracownicy wykonywali przy każdym projekcie klienckim. To generowało u nich niepotrzebne „przeskakiwanie” z projektów na projekt, a w konsekwencji do obniżonej koncentracji oraz produktywności.
Z drugiej strony chcieliśmy podnieść obsługę klienta na taki poziom, aby dostęp do każdego etapu realizacji danego projektu miał formułę „na żądanie” – a nie tylko wtedy, kiedy pracownicy są dostępni, są w pracy. Wzięliśmy dodatkowo pod uwagę, iż mamy klientów z różnych stref czasowych, a sami pracownicy mogą być niedostępni w danym momencie z powodu zdarzeń losowych np. choroby.
I tak zrodził się pomysł stworzenia narzędzia – wirtualnego asystenta do zarządzania projektami, który jest dostępny 24/7 dla naszych klientów.

Herodotus przyjął formę plugina do Slacka, Slack to nasz główny kanał komunikacji z klientami w zakresie realizacji projektów. Dane, które napędzają Herodotusa, pochodzą z czterech źródeł: GitHuba, ClickUpa (systemu zarządzania zadaniami), firmowego Google Drive’a oraz … Slacka (w zakresie danych historycznych: przeprowadzonych w przeszłości rozmów, odpowiedzi na wcześniej zadane pytania etc).
 
W każdym momencie klient może wejść Slacka i napisać Herodotusowi prompt, a on przeszukuje wcześniej wspomniane źródła, aby znaleźć odpowiedź dotyczące jego projektu. Oczywiście mówimy tutaj o tematach o niskim poziomie złożoności, które jednak najczęściej się powtarzają w rozmowach z klientami (np. dlaczego coś jest tak, a tak zrobione; podanie przykładu czegoś).
 
Dzięki stworzeniu wirtualnego asystenta do zarządzania projektami, udało nam się obniżyć ilość interakcji technicznych o 70%. To także pozwoliło naszym pracownikom bardziej skupić się na właściwej „niepowtarzalnej”, twórczej pracy związanej z rozwojem projektów, a także podnieść ich komfort pracy.
 
Na początku myśleliśmy, że Herodotus zostanie wyłącznie naszym, wewnętrznym autorskim narzędziem do komunikacji z klientami w zakresie realizacji projektów. Okazuje się jednak, iż jest zainteresowanie tym rozwiązaniem ze strony innych firm. Obecnie Herodotusa testują w swoim środowisku m.in. firmy energetyczne oraz związane ze zdrowiem.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura