Gemius

Czas wdrożenia:
4 miesięcy
Dostawca rozwiązań: MIM Solutions

Kategoryzacja reklam (automatyzująca pracę ręcznych anotatorów), tysiące kategorii. Tylko kilka przykładów reklam per kategoria.

Rozwiązanie obejmuje automatyczną kategoryzację reklam, co zautomatyzowało pracę ręcznych anotatorów.

Wykorzystaliśmy technikę FFM do analizy danych reklam, które klient zbiera dzięki oprogramowaniu zainstalowanym u 50 tysięcy internautów. Dane reklam zostały przekazane w formacie CSV, zawierające informacje takie jak URL, treść i obrazek. Część reklam została oznaczona przez zatrudnionych pracowników, a część za pomocą heurystyk na podstawie URL i naszego modelu.

Efekt tego rozwiązania to 90% skuteczności w klasyfikacji reklam w siedmiu różnych językach pochodzących z siedmiu różnych krajów. Dzięki temu, klient osiągnął znaczącą redukcję pracy manualnej i efektywnie porządkuje tysiące kategorii reklam.Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

4 months

Broszura