System rekomendacyjny poprzedzony automatyczną klasyfikacją i charakterystyką produktów na podstawie ich zdjęć

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: QuantUp

Podczas wprowadzania nowego produktu do bazy danych (systemu zarządzania produktami), często brakuje części informacji o cechach lub brak jest możliwości porównania go z produktami innych marek.

Kompletne i porównywalne informacje o produktach są niezbędne do budowania systemów rekomendacyjnych dla różnych zastosowań, takich jak podobieństwo produktów lub rekomendacje produktów dla klienta o określonym profilu na podstawie jego historii.

Wyodrębniono cechy produktów, a następnie za ich pomocą i innych dostępnych danych zbudowano hybrydowe systemy rekomendacyjne, uwzględniające podobieństwo między użytkownikami i produktami.

Za pomocą różnych modeli działających na obrazach wyodrębniono cechy produktów, takie jak kształt produktu (segmentacja), kategoria (np. ponad 200 dla mody damskiej), wiodące kolory, wzory i nadruki na odzieży (opisane w przestrzeni n-wymiarowej), style i inne.

W rezultacie powstał system, który generował dane w oparciu o dostępne zasoby (obrazy, ceny, informacje o zapasach itp.), a następnie przekazywał je do kolejnych komponentów.

Cały system został zoptymalizowany w sposób zapewniający zarówno najkrótszy możliwy czas działania, jak i skalowalność zależną od obciążenia sklepu.

Zbudowano wysokowydajny system e-commerce, zwłaszcza jeśli chodzi o szczegółowe i wrażliwe opisy produktów (np. treści alergiczne), tworząc bardziej spersonalizowane doświadczenie dla użytkowników końcowych i zwiększając współczynniki konwersji.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura