ACTIONBOT DLA MEDYKA OTWOCK

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: TUATARA

Medyczna szkoła wyższa w Otwocku – Medyk Otwock, dążąc do ułatwienia dostępu do informacji dla studentów i kandydatów oraz odciążenia pracowników sekretariatu, zdecydowała się na implementację inteligentnego asystenta cyfrowego – Vita, na swojej stronie internetowej. Celem było ułatwienie szybkiego dostępu do informacji oraz wsparcie w procesach rekrutacyjnych, odpowiadając na często powtarzające się pytania od studentów i kandydatów. 

Vita, oparty na Actionbocie, został opracowana przez zespół TUATARA jako wielokanałowe oprogramowanie automatyzujące komunikację z użytkownikiem. Działa jako asystent cyfrowy, odpowiadając na pytania, nawigując użytkowników po zasobach strony internetowej, a nawet pomagając w procesie rekrutacyjnym. Współpraca z firmą TUATARA zaowocowała uruchomieniem chmurowego Actionbota na stronie szkoły oraz zaprojektowaniem ścieżek dialogowych dla studentów i kandydatów. Mechanizmy interakcji i nawigacji na stronie zostały także zoptymalizowane, zachęcając użytkowników do aktywności oraz przekierowując ich na kolejne strony i podstrony. 

Po pierwszych miesiącach implementacji, Vita przeprowadził ponad 2522 rozmowy, z których 65.3% dotyczyło zapytań od kandydatów, a 34.7% od obecnych studentów. Asystent w 96.5% przypadków poprawnie identyfikował intencję użytkownika i udzielał właściwych odpowiedzi. Dzięki temu znacząco odciążono pracowników szkoły od obsługi najczęstszych pytań. 

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Broszura