Taxxo / Columb Technologies S.A.

Website: https://ai.taxxo.pl

Columb Technologies S.A. specjalizuje się w automatyzacji procesów biznesowych w małych i średnich firmach oraz biurach rachunkowych. Tworzymy Platformę Taxxo zapewniającą elektroniczny obieg dokumentów, wystawianie faktur, zarządzania płatnościami oraz pełną automatyzację fakturowania w ponad 40 systemach księgowych. Platforma Taxxo jest obecnie używana w ponad 35 tysiącach polskich firm.

Realizujemy projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany przez NCBIR „AccountantX – Inteligentny księgowy – automatyzacja procesów księgowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”.

Tworzymy największy w Polsce model AI, który umożliwia klasyfikację kosztów na podstawie danych z faktur i automatyzuje księgowanie w dowolnym systemie księgowym – na dowolnym planie kont, w oparciu o polskie prawodawstwo. Wspieramy księgowych w automatyzacji rutynowej pracy i uwalniamy ich czas na wspieranie biznesu. Budując rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stosujemy podejście „human-centered AI” – tj. rozwiązanie, które ma wspierać specjalistów i umożliwiać im pełną kontrolę nad procesem oraz budować zaufanie do wyników pracy AI.

Rozwiązanie AI do automatycznej klasyfikacji kosztów udostępniamy w dwóch modelach: poprzez API dla większych firm (możliwa integracja z dowolnym systemem księgowym/ERP i pełne dostosowanie procesu księgowego) oraz w ramach Platformy Taxxo dla mniejszych i średnich firm (gotowe rozwiązanie). Rozwiązanie umożliwia automatyzację procesu klasyfikacji kosztów z faktur i ich rozksięgowanie w oparciu o dowolny plan kont (Dekretomat AI) oraz automatyzację procesów magazynowych związanych z zakupem towarów/materiałów oraz mapowania pozycji faktur z własnymi indeksami produktowymi (Indexomat AI).

Kontakt