MedApp S.A.

Website: http://www.medapp.pl

MedApp S.A. jest Spółką software’ową, oferująca rozwiązania technologiczne w obszarze medycyny w oparciu o AI, analizę dużych zbiorów danych oraz modelowanie i wizualizację 3D. MedApp oferuje gotowe, certyfikowane medycznie rozwiązania (CarnaLife Holo oraz CarnaLife System) do planowania i realizacji najbardziej wymagających procedur medycznych w obszarze kardiologii interwencyjnej, chirurgii onkologicznej, urologii, ortopedii i pediatrii. Realizuje również prace IT w oparciu o kluczowe kompetencje (AI, Big Data, wizualizacja 3D) na zlecenie zewnętrznych Klientów.

Kontakt