Human Management Systems Sp. z o.o.

Website: http://www.humanms.pl

Wdrażanie Systemu Zarządzania Sztuczną Inteligencją zgodnie z ISO/IEC 42001.
Szkolenia z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Sztuczną Inteligencją zgodnie z ISO/IEC 42001.
Szkolenie audytorów Systemu Zarządzania Sztuczną Inteligencją zgodnie z ISO/IEC 42001.
Audyty Systemu Zarządzania Sztuczną Inteligencją zgodnie z ISO/IEC 42001.

Kontakt