Create WWW

Website: https://createwww.pl

  • Budowanie rozwiązań AI: Projektowanie i tworzenie spersonalizowanych rozwiązań AI dostosowanych do specyficznych potrzeb biznesowych klienta, takich jak automatyzacja procesów biznesowych, analiza danych, czy systemy wspomagania decyzji.
  • Integracja AI z istniejącymi systemami: Integracja rozwiązań AI z obecnymi systemami informatycznymi klienta w celu zwiększenia ich efektywności, np. poprzez wprowadzenie inteligentnych funkcji do systemów CRM lub ERP.
  • Doradztwo w zakresie strategii AI: Pomoc w określeniu, jak technologia AI może zostać wykorzystana do rozwiązania konkretnych problemów biznesowych i jak najlepiej zaimplementować te technologie w celu osiągnięcia celów biznesowych.
  • Szkolenia i implementacja modeli uczenia maszynowego: Projektowanie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, które są podstawą wielu aplikacji AI, w celu analizy danych, przewidywania, rozpoznawania obrazów i języka naturalnego.
  • Usługi przetwarzania języka naturalnego (NLP): Tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analizy tekstu, przetwarzania języka naturalnego, generowania tekstu, tłumaczeń maszynowych i chatbotów.
  • Rozpoznawanie obrazów i przetwarzanie wizyjne: Opracowywanie systemów AI zdolnych do rozpoznawania obrazów, analizy wideo, identyfikacji obiektów i scen, które znajdują zastosowanie m.in. w bezpieczeństwie, monitoringu, diagnostyce medycznej.
  • Analityka predykcyjna i analiza danych: Wykorzystanie AI do analizy dużych zbiorów danych w celu identyfikacji wzorców, trendów i przewidywania przyszłych zdarzeń, co jest kluczowe w podejmowaniu decyzji biznesowych.
Kontakt