Bobox Data Annotation Team

Website: http://www.bobox.dev

Nasz zespół oferuje wsparcie w postaci usługi adnotacji danych celem osiągnięcia znacznie lepszych wyników w projektach Computer Vision.

Kontakt