byteLAKE’s Cognitive Services for Restaurants

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: byteLAKE

EN:

Simplify Restaurant and Retail operations with our efficient self-checkout solution, recognizing meals and groceries and elevating customer satisfaction.

PL:

W branży restauracyjnej i detalicznej efektywnie rozpoznajemy produkty i umożliwiamy tworzenie kas samoobsługowych, dzięki czemu eliminujemy kolejki i zwiększamy satysfakcję klientów.

EN:

We offer self-checkout stations for Restaurants and object recognition solutions for Retail businesses.

• Restaurants / Retail: Simplify and expedite the checkout process with our solution for self-checkout stations. Our AI module can recognize meals and groceries effortlessly, sending the list directly to the cashier’s machine for efficient self-checkout. Shorten queues and wait times, elevating customer satisfaction. Learn more at www.byteLAKE.com/en/AI4Restaurants.

 

PL:

W branży restauracyjnej i detalicznej, skutecznie rozpoznajemy produkty oraz umożliwiamy tworzenie kas samoobsługowych.

• Restauracje / Detal: Uprość i przyspiesz proces płatności dzięki naszemu rozwiązaniu dla kas samoobsługowych. Nasz moduł SI jest w stanie rozpoznać posiłki i produkty spożywcze, przesyłając listę bezpośrednio do kasy. Skróć kolejki i czas oczekiwania, zwiększając satysfakcję klientów. Dowiedz się więcej na stronie: www.byteLAKE.com/pl/SI-dla-Restauracji.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Wideo

Broszura