Mazovia EDIH

Website: https://mazovia-edih.pl/

Mazovia EDIH jest inicjatywą mającą na celu wspieranie wdrażania technologii cyfrowych i poprawy interoperacyjności województwa mazowieckiego. Projekt ten skupia się na łączeniu kluczowych technologii (KET), zaawansowanych technologii cyfrowych (ADT) oraz usług, aby przyspieszyć cyfrową transformację sektora przemysłowego MŚP, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.
Projekt jest finansowany z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w ramach umowy grantowej nr 101083509. Wartość projektu: 2,566,505.99 EUR. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1,566,505.99 EUR

Kontakt